Miten tämä liittyy minuun?

Suomen kielen ja kirjallisuuden kehitykseen on olennaisesti vaikuttanut reformaatio, jonka oppien mukaan kaikilla tuli olla mahdollisuus lukea Raamattua omalla äidinkielellään. Mikael Agricolan kääntämä Uusi testamentti ilmestyi vuonna 1548. Agricola kirjoitti aiemmin kirjoittamatonta puhuttua kieltä, keksi uusia sanoja ja laati Aapisen, joka on ensimmäinen suomen kielellä painettu teos.

PS Bubble Pink.png

Kieli muuttuu

Kieli muuttuu ja raamatuntutkimus etenee. 2020-luvun suomalaisille ole enää täysin selvää miten Uuden testamentin sisältämiä yksityiskohtia tulisi tulkita. Suomen Pipliaseura on kääntänyt Uuden testamentin kreikankielisestä alkutekstistä suomeksi. Uusi käännös, UT2020 ottaa huomioon parikymppisten kielentajun sekä mobiilin käyttöympäristön.

Raamatunkäännöstyön yhteydessä vähemmistökielelle on usein luotu kirjakieli ensimmäistä kertaa. Käännöstyötä seuraa usein lukutaitotyö.

Suomessa yhden oppilaan peruskoulu maksaa noin
9 000 € vuodessa. Kulut katetaan verorahoista, mutta mitä jos lukemaan oppiminen olisi vanhempien tulotasosta kiinni?

Mistä sinä joutuisit luopumaan? Kenet teidän perheen lapsista koulutettaisiin?