Ihminen tavoitetaan parhaiten hänen omalla kielellään. Raamatunkäännöstyö tekee näkyväksi alkuperäiskieliä ja tukee vähemmistökielten vaalimista ympäri maailman.

MUUTOSVOIMANA
OMA KIELI

PS Globe.png

Miten raamatun kääntäminen muuttaa maailmaa?                              

Raamatunkäännöstyö muuttaa maailmaa - entä sitten?
Arrow
Arrow

Ketä kiinnostaa?

Arrow

Miten tämä liittyy minuun?

Arrow

Raamatunkääntäjien tarinoita

“Nsengaa ei opeteta kouluissa. Me raamatunkääntäjät toivomme, että nsengankielinen Raamattu voisi vaikuttaa myös kielen asemaan. Jospa voisimme saada mahdollisuuden myös nsengan opetukselle ja käytölle kouluissa.”

 

Fanely Phiri, raamatunkääntäjä nsengan kieli, Sambia

Käännösprosessin pääpiirteet

1. Valmistelu

■ Aloite: paikallinen kirkko tai yhteisö
■ Suunnittelu: tarve, aikataulu, rahoitus
■ Työryhmä: kääntäjät, koulutus, käännöstarkastajat, kielenhuoltajat,
palautteen antajat

2. Kääntäminen

■ Raakakäännös: kääntäjä tekee sovitusta pohjatekstistä
■ Tarkastus: käännöstarkastaja vertaa raakakäännöstä alkutekstiin ja standarditulkintoihin
■ Kielenhuoltaja tarkastaa käännöksen tyylin ja tekee korjaukset

3. Testaaminen

■ Testaus: palautteen antajat arvioivat, ymmärretäänkö teksti oikein ja
sopiiko se asetettuun tavoitteeseen - viralliset palauteryhmät - ymmärrettävyystestaukset - tarvittavien korjausten teko
■ Kokeilupainos: jakelu, palautteen kerääminen

4. Julkaisu ja jälkitoimet

■ Toimitus: korjaukset, tyylillinen ja sanastollinen yhteneväisyys
■ Taittaminen, oikoluku
■ Hyväksyminen: kirkot, yhteisöt
■ Julkaisu: painaminen, jakelu
■ Arviointi: kootaan lukijapalautetta, palautteen pohjalta harkitaan jatkotoimia (esim. korjaukset)