Miksi Raamattua edelleen käännetään?

Raamattu avautuu parhaiten omalla äidinkielellä – kielellä, jota lukija ymmärtää luonnostaan ja jonka hän kokee läheiseksi. Omakielinen Raamattu saa aikaan muutoksen, jolla on merkitystä yksityisille kristityille ja kokonaisille kansoille.

PS Pink Pose.png
UBSraamatun_saavutettavuus_20-2048x1408

Yli puolelle maailman kielistä ei ole käännetty mitään raamatuntekstiä.
1,5 miljardilla ihmisellä ei ole koko Raamattua omalla kielellään!

Jotta käännöksen kieli säilyy ajanmukaisena ja ymmärrettävänä,

kaikilla kielillä tarvitaan raamatunkäännösten jatkuvaa uudistamista. Osissa vanhoissa käännöksissä näkyy, että ne ovat ulkomaisten kääntäjien tekemiä. Pahimmillaan kääntäjä ymmärtää kieltä tai tulkitsee kielen logiikkaa väärin. Tämä saattaa tehdä Raamatun tekstistä äidinkielelliselle jopa kiusallista.

Pipliaseurojen raamatunkäännöstyötä tekevät
paikalliset kielenpuhujat, jotka puhuvat kieltä äidinkielenään.

Kirkot tarvitsevat ajanmukaisen Raamatun kielellä, jota ihmiset puhuvat. Tarvekartoituksessa selvitetään kielen puhujamäärä ja kielen käyttö, paikallisten kirkkojen ja kieliyhteisöjen sitoutuminen käännöstyöhön sekä tehdään hankesuunnitelman. Tämän jälkeen rekrytoidaan kääntäjät ja heitä tukevat asiantuntijat. Kääntäjät saavat koulutuksen ja tarvittavat työvälineet, mm. tietokoneen ja Paratext-käännösohjelman.

Voisiko Google hoitaa homman?

Arrow